Nostraigua

Factura Electrònica

Accessibilitat

Durant 24 h x 7 dies

Simplicitat

En la gestió i seguretat

Rapidesa i agilitat

En l’enviament per mitjans electrònics

DESCRIPCIÓ

A continuació es descriuen els requeriments pel que fa a la presentació de factures que té establerts a l’Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua.

 En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, els proveïdors de l’Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua, han de presentar les seves factures en format electrònic.

TRAMITACIÓ

Les factures s’han de presentar telemàticament a través de la bustia de lliurament de l’E-fact del Consorci de l’AOC.

En el següent enllaç trobareu el manual explicatiu per la presentació de factures electròniques a Nostraigua.

Consulta l’estat de devolució de la teva fiançaMés informació