Nostraigua

Baixes de serveis

Baixa del contracte de subministrament

La baixa del servei implica la retirada del comptador i l’extinció definitiva de la relació contractual. La pot sol·licitar el titular del contracte, el propietari de l’immoble destí del contracte o bé una persona autoritzada legalment. En cas que es deposites fiança es pot recuperar.

Per tal d’efectuar la baixa d’un contracte de subministrament, cal formalitzar la sol·licitud de baixa i aportar la següent documentació:

Identificació del sol·licitant:

  • En cas de persona física: original i fotocòpia del DNI.
  • En cas de persona jurídica: original i fotocòpia d’escriptures de constitució, de poders i CIF.
  • En cas que el sol·licitant no sigui el titular del contracte, o bé s’aportarà l’autorització del titular del contracte, juntament amb fotocòpia del DNI, o bé la identificació de l’immoble o finca i el document acreditatiu de titularitat de l’immoble o de dret d’ús sobre aquest (amb l’autorització del propietari).
Consulta l’estat de devolució de la teva fiançaMés informació