Devolució de fiances

PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES GESTIONADES PER l’EPEL NOSTRAIGUA

(a partir de meitats de 2011 fins l’actualitat)

Les fases de devolució es realitzaran de manera esglaonada i segons la situació de la persona abonada.

Què és?

Una de les modificacions més importants de la nova ordenança del servei d’aigua i clavegueram aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, és que, a partir de l’1 de juliol de 2022, s’han de retornar d’ofici les fiances dipositades pels usuaris del servei.

Com es farà la devolució?

El Consell d’Administració de l’Entitat, de data 30 de juny de 2022, va aprovar un Procediment de devolució de les fiances depositades pels usuaris a l’EPEL Nostraigua, segons el qual el seu procés de devolució serà de manera esglaonada i en funció de la situació de la persona abonada.

FASE 1A

Persones abonades amb contracte en vigor i que compleixen les característiques següents:

  • Disposen de pagament domiciliat
  • Estan donats d’alta a l’enviament de les factures en pdf
  • L’abonat/da del subministrament és el/la mateix/a que el/la titular del compte corrent domiciliat
  • No tingui deutes pendents amb l’entitat subministradora

Les persones abonades que compleixin aquests requisits se’ls enviarà un correu electrònic des de l’adreça creada específicament per tramitar aquest procés, [email protected] i se’ls demanarà que responguin a aquest correu confirmant que les dades enviades per la devolució son correctes, i en el cas que no ho siguin, ens ho han de comunicar i fer-nos-les arribar per tal de fer efectiva aquesta devolució.

Les fiances que actualment estan en fase de devolució son les següents:

CONTRACTES AFECTATSCOMUNICAT ENVIAT
2012 – 2013 – 2014 – 2015SI (26/09/2022)
2016 – 2017 – 2018 SI (17/10/2022)
2019 – 2020SI (31/10/2022)
2021SI (01/12/2022)
2022SI (20/12/2022)

Nota: Els contractes que no reuneixin les característiques esmentades anteriorment s’aniran retornant esglaonadament en fases posteriors. Per qualsevol dubte o aclariment estem a la seva disposició a través dels canals de comunicació establerts amb l’entitat.

Consulta l’estat de devolució de la teva fiançaMés informació