Nostraigua

El servei al municipi

El subministrament d’aigua destinada al consum de la població comporta la necessitat de disposar d’instal·lacions per a la captació de l’aigua, el tractament i la desinfecció, l’emmagatzematge i, finalment, el transport i la distribució de l’aigua tractada als consumidors.

Un cop s’ha fet ús d’aquesta aigua, es recull i es transporta per mitjà de la xarxa de clavegueram al sistema de sanejament per al tractament de depuració i abocament a la llera o al mar mitjançant els emissaris submarins.

Ateses les característiques del municipi (els nuclis de Mont-roig, Miami Platja, Les Pobles, més de vint urbanitzacions i sis càmpings), la gestió d’aquests serveis requereix d’un nombre elevat d’instal·lacions i actuacions que, segons dades de l’últim inventari, es relacionen a continuació.

En aquesta secció es poden consultar les dades generals de Nostraigua, tant des d’un punt de vista tècnic com econòmic, així com una visió comercial de la tipologia de subministraments.

Dades tècniques generals

 • Adducció (volum d’aigua injectat a la xarxa): 2.892.949 m3
 • Origen de l’aigua injectada a la xarxa:
  • Fonts pròpies (pous i mines): 1.988.294 m3 (68,73%)
  • Consorci d’Aigües de Tarragona (Ebre): 904.655 m3 (31,27%)
 • Volum d’aigua facturada als abonats: 1.511.675 m3
 • Rendiment de la xarxa: 52,07 %
 • Nombre d’abonats (31 de desembre de 2018): 13.486
 • Habitatges subministrats: 17.985
 • Dotació mitjana per habitatge (exercici 2018): 230 l/dia

Instal·lacions d’aigua potable

Captacions d’aigua potable:

 • Pous i mines de l’Ajuntament (64, dels quals 29 en ús)
 • Compra d’aigua al CAT

Dipòsits d’aigua potable:

 • 5 grans dipòsits de capçalera
 • 25 dipòsits entremitjos d’elevació, distribució i cloració
 • Grups de pressió per a cadascun dels 25 dipòsits d’elevació

Conduccions d’aigua potable:

 • Longitud de la xarxa d’aigua potable (en m): 182.753 m

Bombeig i tractament en baixa

Estacions de bombeig i de tractament d’aigua en baixa:

 • 20 estacions de bombeig d’aigües residuals

Conduccions d’aigües residuals:

 • Longitud de col·lectors per gravetat: 92.582 m
 • Longitud de col·lectors d’impulsió: 5.251 m

Sanejament en alta

Estacions de depuració d’aigües residuals:

 • 5 estacions depuradores d’aigües residuals
 • 1 estació de pretractament d’aigües residuals

Estacions de bombeig:

 • 11 estacions de bombeig d’aigües residuals

Conduccions d’aigües residuals:

 • Longitud col·lectors gravetat: 2.878 m
 • Longitud col·lectors impulsió: 16.645 m
 • Longitud d’emissaris submarins: 2.468 m
 • Longitud d’emissaris terrestres: 2.857 m

Àmbits d’actuació

Des de Nostraigua gestionem els serveis del cicle complert de l’aigua (subministrament d’aigua potable, clavegueram en baixa, clavegueram en alta i depuració d’aigües residuals) en els àmbits en els quals el servei és de titularitat municipal.

Les zones on s’actua i els serveis que s’hi presten són els següents:

 • Mont-roig: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Miami Platja: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització Club Mont-roig: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització Rustical Balneari: aigua, clavegueram en baixa depuració.
 • Urbanització Mainou: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització Paradís Nord: aigua.
 • Urbanització Mont-roig Badia: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització les Pobles Centre (sector 28): aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització Rustical Mont-roig: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització Sant Miquel: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització Masos d’en Blader: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització la Ribera: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització Guardamar: aigua i depuració.
 • Urbanització Els Pins de Miramar: aigua.
 • Urbanització Parc Mont-roig: depuració.
 • Urbanització Solemio: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització Costa Zèfir: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització els Oliviers: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització Platja Cristall: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització Cap de Terme: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització Pi Alt: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització Llastres: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització Via Marina: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització Casalot Centre (Zona Ranxos): aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització Casalot Ponent (Zona Roma): aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització Casalot Llastres (ampliació) aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Urbanització Bonmont-Terres Noves: aigua, clavegueram en baixa i depuració.
 • Càmping Miramar: depuració d’aigües residuals.
 • Càmping Platja de Mont-roig: depuració d’aigües residuals.
 • Càmping La Torre del Sol: depuració d’aigües residuals.
 • Càmping Prats – Màrius: depuració d’aigües residuals.
 • Càmping Playa y Fiesta: depuració d’aigües residuals.
 • Edificis Bahia Palace 1, 2 i 3: clavegueram en baixa i depuració.
Consulta l’estat de devolució de la teva fiançaMés informació