Nostraigua

Analítiques de l’aigua

A Nostraigua ens prenem molt seriosament la teva salut i la del nostre entorn.

Et garantim que l’aigua que reps a la teva llar compleix amb tots els requeriments legals, ofereix la màxima seguretat de consum i supera els controls de qualitat més exhaustius.

Els informes analítics de control de xarxa d’abastament d’aigua del municipi de Mont-roig del Camp es publiquen a la plataforma del SINAC.

Què és el sinac?

El Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC) és un sistema d’informació sanitària sustentat per una aplicació informàtica a través d’Internet, que gestiona dades sobre les característiques de les zones d’abastament i sobre la qualitat de l’aigua de consum humà de l’Estat espanyol.

L’aplicació informàtica ha estat elaborada per la Subdirecció General de Sanitat Ambiental i Salut Laboral, sota la direcció tècnica de la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació, totes dues del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Accés a la plataforma del SINAC

Per accedir als informes actualitzats del municipi s’ha de seguir les següents instruccions.

1. Accés al ciutadà

2. Informació d’un abastament

3. Criteris de recerca: Seleccionar població i municipi i en el camp localitat ficar Mont-roig del Camp. En la zona d’abastament es podrà triar al zona a consultar.

Consulta l’estat de devolució de la teva fiançaMés informació