Nostraigua

Analítiques de l’aigua

A Nostraigua ens prenem molt seriosament la teva salut i la del nostre entorn.

Et garantim que l’aigua que reps a la teva llar compleix amb tots els requeriments legals, ofereix la màxima seguretat de consum i supera els controls de qualitat més exhaustius.

Els informes analítics de control de xarxa d’abastament d’aigua del municipi de Mont-roig del Camp es publiquen a la plataforma del SINAC.

Auditories d’eficiència hidràulica del servei d’abastament d’aigua potable

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat el 22 de febrer de 2023 la Guia per a la realització d’auditories sobre l’eficiència hidràulica d’un servei d’abastament (Resolució ACC/596/2023, de 22 de febrer (DOGC núm. 8866, de 2.3.2023)).

La realització periòdica d’auditories, a través del càlcul de balanços, constitueix una eina molt eficaç per analitzar la qualitat de l’administració del recurs hídric i per identificar potencials àrees de millora en la gestió tècnica de les xarxes d’abastament.

En el següent enllaç trobareu l’auditoria realitzada per l’any 2022.

Què és el sinac?

El Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC) és un sistema d’informació sanitària sustentat per una aplicació informàtica a través d’Internet, que gestiona dades sobre les característiques de les zones d’abastament i sobre la qualitat de l’aigua de consum humà de l’Estat espanyol.

L’aplicació informàtica ha estat elaborada per la Subdirecció General de Sanitat Ambiental i Salut Laboral, sota la direcció tècnica de la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació, totes dues del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Accés a la plataforma del SINAC

Per accedir als informes actualitzats del municipi s’ha de seguir les següents instruccions.

1. Accés al ciutadà

2. Informació d’un abastament

3. Criteris de recerca: Seleccionar població i municipi i en el camp localitat ficar Mont-roig del Camp. En la zona d’abastament es podrà triar al zona a consultar.

Consulta l’estat de devolució de la teva fiançaMés informació