Estat d’alerta de Sequera

Avui 13 de juny de 2023, s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ ACC/2048/2023, de 9 de juny, per la qual s’actualitzen els estats de sequera pluviomètrica en diverses unitats d’explotació i es declara l’estat d’alerta per sequera hidrològica a la unitat d’explotació del Consorci d’Aigües de Tarragona.

El Govern de la Generalitat juntament amb la Comissió Interdepartamental de Sequera (integrada pels departaments de Vicepresidència, Acció Climàtica, Interior, Empresa i Treball i Salut) en reunió mantinguda en data 30 de maig de 2023 ha proposat que la unitat del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), que actualment està en situació de prealerta, passi a l’escenari d’alerta.

 Aquesta decisió ha estat adoptada arran del descens de reserves de l’embassament de Mequinensa, que és l’indicador que fixa el Pla de Sequera corresponent a la part catalana de l’Ebre (elaborat per la CHE) i, com a mesura preventiva, s’ha decidit que el sistema del CAT entri en l’escenari d’alerta

El municipi ha d’implantar les restriccions establertes per l’ACA en estat d’alerta de sequera, a banda d’aquestes el consistori ha decidit fer el tancament provisional de les dutxes com a mesura d’estalvi d’aigua.

A continuació es mostra el resum de les restriccions d’aigua per a municipis en estat d’alerta. 

1. REGS DE JARDINS I ZONES VERDES (PÚBLIQUES I PARTICULARS)

 • Només es pot regar en l’horari de menor insolació, de 20h a 8h
 • No es pot regar si ja ha plogut
 • El reg de jardins particulars es pot fer, màxim dos dies per setmana. Si no s’estableix cap altra norma, els habitatges amb numeració parella regaran dimecres i dissabtes. Els de numeració senar dijous i diumenges.
 • En cap cas es pot superar una dotació per reg de 1,5 l/m2 i dia (450 m3/Ha/mes)

2. FONTS ORNAMENTALS

 • Totalment prohibit l’ompliment parcial o total de fonts ornamentals

3. NETEJA DE CARRERS, TERRASSES O FAÇANES

 • Persones particulars: tan sols es pot realitzar amb pal de fregar, galleda i esponja o hidro netejadora a pressió. Està prohibit utilitzar mànigues d’aigua.
 • Serveis municipals: prioritzar l’ús d’aigua no procedent de la xarxa o mínima despesa d’aigua.

4. NETEJA DE POLS EN SUSPENSIÓ A L’AIRE (pols en cas d’obres o vent …)

 • Totalment prohibida la utilització d’aigua per evitar la pols en suspensió

 5. OMPLIMENT DE PISCINES

 • Es poden reomplir parcialment totes les piscines (públiques o privades, d’accés col·lectiu o individual) sempre que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, però només en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • No es pot omplir ni reomplir cap piscina que no tingui un sistema de recirculació de l’aigua.
 • Es pot fer el primer ompliment de piscines que siguin de nova construcció i les que han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas.
 • En centres educatius, es pot fer ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de menys de 500 litres destinades al bany dels infants.

 6. NETEJA DE VEHICLES

Només es pot netejar el vehicle de la següent forma:

 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
 • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
 • També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible

 

EL VISOR DE LA SEQUERA

PREGUNTES FREQÜENTS DE LA SEQUERA

ALTRES CONSELLS D'ESTALVI D'AIGUA

Consulta l’estat de devolució de la teva fiançaMés informació